AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Projekty:

Z o z n a m  d o k u m e n t á c i e
____________________________________________________________________________

28. 10. 2013 17:37:42 - ASTRA 92 a.s.
____________________________________________________________________________


2008
  8e01 DIALNICA D1 SVEREPEC-VRTIŽER ZARIADENIE STAVENISKA-STAVEBNÝ DVOR č.6
  8e02 Hotel Apartments Aphrodite II, Rajecké Teplice
  8e03 GAME WORLD OBCHODNÝ DOM MAX -  PREŠOV
  8e04 AQUAEDEN STRÁŇAVY "SEZÓNNE A CELOSEZÓNNE TERMÁLNE KÚPALISKO"
  8e05 ROZŠÍRENIE HOTELA VICTORIA, TULSKÁ 8, MARTIN par.č.: 5263, 5262/1,5262/5, 5262/4
  8e06 UNIVERZITNÉ MESTEČKO - V. DIEL I.ETAPA - INŽINIERSKÉ SIETE
  8e07 Kaufland Malacky obchodné centrum 
  8e08 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA LIPTOVSKÁ OSADA - DLHÉ I.ET REKREAČNO-UBYTOVACÍ KOMPLEX
  8e09 NADSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMOVA SOC. SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH, TURIE Č. 296
  8e10 ZÁVOD NA VÝROBU AUTOMOBILOVÝCH SÚČIASTOK A MODULO CENTRUM LOGISTIKY A POVRCHOVÝCH ÚPRAV - EUROPE RDC
  8e11 BETONÁREŇ A OBALOVAČKA MOJŠOVÁ LÚČKA, p.č.550/2,3
  8e12 Výrobno - administratívna budova EUCAL Žilina 
  8e13 Drevospracujúci podnik UPS Hybe 
  8e14 AREÁL BUDATINSKÉHO ZÁMKU-STAVEBNÉ ÚPRAVY 01001 ŽILINA-BUDATÍN
  8e15 RODINNÝ DOM-PRÍSTAVBA A NADSTAVBA ZÁVADKA N.HRONOM p.č.767 a 768
  8e16 Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav  Základnej školy, Rajecké Teplice
  8e17 SOTINA SHOPPING CENTER, SENICA 
  8e18 MODERNIZÁCIA OHZ MÚTNE 
  8e19 REKONŠTRUKCIA ZŠ s MŠ MÚTNE 
  8e20 Novostavba budovy urgentného príjmu oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny pri NsP Žilina
  8e21 BYTOVÝ DOM  KS-1122 - ZMENA 
  8e22 MOJŠ - zóna IBV komunikácia, vodovod, kanalizácia
  8e23 Game World OPTIMA - KOŠICE 
  8e24 AREÁL DIELNÍ VÁHOSTAV-SK HORNÝ HRIČOV AREÁL KOVOVÝROBY VÁHOSTAV-SK, HORNÝ HRIČOV
  8e25 Školská športová hala pri SOUS Čadca 
  8e26 Nadstavba a rekonštrukcia budovy DNsP Banská Bystrica
  8e27 PROJEKT ML5 PS 4.502/01
  8e28 Výstavno-predajná a skladová hala Merkury Market Zvolenská cesta, Banská Bystrica
  8e29 Športovo  rekreačný areál SAVAS - Bobrovník Bobrovník - vodné dielo Liptovská Mara-1.etapa
  8e30 Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec, ul.Lipová
  8e31 NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SO 02 KONZERVATÓRIUM J.L.BELLU, BANSKÁ BYSTRICA
  8e32 BYTOVÉ DOMY - TEPLIČKA N/V 

____________________________________________________________________________
Vytvorené programom  A s t r a - správca dokumentácie od firmy ASTRA 92 a.s.


bklablbabalbala