AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Projekty:

Z o z n a m  d o k u m e n t á c i e
____________________________________________________________________________

28. 10. 2013 17:36:59 - ASTRA 92 a.s.
____________________________________________________________________________


2009
  9E01 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRE PRIEMYSELNÝ PARK VARÍN
  9E02 Výstavno-predajná a skladová hala Merkury market, Žilina
  9e03 EURÓPSKE ODDYCHOVÉ INFORMAENÉ CENTRUM PRE ROZVOJ VIDIEKA V BELEJ
  9E04 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEHO VEREJNÉHO PRIESTORU NÁMESTIE MESTA RAJECKÉ TEPLICE 
  9E05 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY SUČANY - IBV + HBV POD SKALOU
  9E06 Obytný súbor IBV Žilina - Považský Chlmec, 40 RD 
  9E07 STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY POLIKLINIKY I, ŠKULTÉTYHO, MARTIN
  9E08 DR- Chodelková 
  9E09 NADSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMOVA SOC. SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH, TURIE č.296
  9E10 Rekonštrukcia a dostavba prevádzkovej budovy  
  9E11 Prestavba objektu ul. Vojtecha Tvrdého 13, Žilina
  9E12 Nadstavba sociálnej budovy Swedwood, Jasná 
  9E13 TERCHOVÁ - Prívod vody z Krivánskej rizne III. Etapa, SO - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
  9E14 RODINNÝ DOM - RUDINKA 
  9E15 ŠPORTOVÉ CENTRUM STRÁŇAVY 
  9E16 Revitalizácia verejných priestranstiev obce  Stará Bystrica-Lány
  9E17 SUČANY - POD SKALOU KOMUNIKÁCIA A TECHN. INFRAŠTRUKTÚRA - 1.ETAPA
  9E18 ČOV A KANALIZACE VODĚRADY 
  9E19 RODINNÝ DOM Tomčany, č.p. 72/93
  9E20 HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH 
  9E21 Univerzitné ubytovacie zázemie Žilinskej univerzity v Žiline 
  9E22 Revitalizácia námestia Nededza 

____________________________________________________________________________
Vytvorené programom  A s t r a - správca dokumentácie od firmy ASTRA 92 a.s.


bklablbabalbala