AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Projekty:

Z o z n a m  d o k u m e n t á c i e
____________________________________________________________________________

28. 10. 2013 17:35:14 - ASTRA 92 a.s.
____________________________________________________________________________


2010
  10e01 UNIVERZITNÉ MESTEČKO - V. DIEL 
  10e02 STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA S PRÍSTAVBOU ZŠ HÔRKY
  10e03 KANALIZÁCIA KALINČIAKOVO 
  10e04 OBYTNÝ SÚBOR NOVÉ BÝVANIE HLINY VIII ŽILINA
  10e05 TOPSHOP STORE - ZOC MAX ŽILINA 
  10e06 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU BELUŠA
  10e07 Novostavba budovy urgentného príjmu oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny pri NsP Žilina
  10e08 RODINNÝ DOM Súčany, parc. č. 2765/5, K.ú. Turany 
  10e09 MATADOR - Hurikán 
  10e10 KLIMATIZÁCIA PRIESTOROV PREVÁDZKOVEJ BUDOVY ASP,a.s. MARTIN
  10e11 NOVOSTAVBA RD V STRÁŇAVÁCH 
  10e12 VOSTAVBA PODKROVÍ DO OBJEKTOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY V D. HRIČOVE
  10e13 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - MESTSKÝ ÚRAD  KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - 1. ETAPA (JUŽNÁ A ZÁPADNÁ FASÁDA)
  10e14 RODINNÝ DOM Žilina - Teplička nad Váhom
  10-ez-15 Sklad - Považský Chlmec 
  10e15 RAKOVÁ - ZAHUSTENIE TS - PETROVA 1.1 - PRÍPOJKA VN ZA-SW-3648
  10e16 NADSTAVBA  RD  Matejovce pri Poprade
  10e17 Banská Bystrica - ul. Rudlovská, ul. Kollárová, ul. V.F.Bystrého 
  10e18 Handlová, ul. Údernická - Zahustenie TS175/ts/handlova_udernicka 1.1 - Zahustenie kioskovej priebežnej TS
  10e19 BOBROV - VYŠNÝ KONIEC - Zahustenie TS, VN a NN 1.1 -  VN PRÍPOJKA
  10e20 HALA POVRCHOVÝCH ÚPRAV MONT IRP, ŽILINA 
  10e21 RODINNÝ DOM - Stráňavy Bungalov 961 s garážou
  10e22 DONKGHEE 
  10e23 Stáčanie sadzí vo výrobnom objekte 04 
  10e24 REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA EXISTUJUCEHO R. D. 
  10e25 Projekt modernizácia ML6 CMR Púchov 
  10e26 REKONŠTRUKCIA VÝMENNÍKOVEJ STANICE NA PLYNOVÚ KOT A PLYNOFIKÁCIA VÝROBNÝCH HÁL SPOLOČNOSTI VITAL, a. s., ŽILINA
  10e27 Žilina - Velký diel - Univerzitné mestečko - VNK, TS, a NNK - 1.etapa 1.1 - ZEMNÁ KÁBELOVÁ VNP PRÍPOJKA
  10e28 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA ASP, A.S. ŽILINA - VÝMENA KOTLOV
  10e29 Hladovka/Pod PD - Zahustenie TS - Pod PD  TS-3591
  10e30 DEXIA Banka Slovensko a.s. Žilina, ul. Hodžová č.11 Výmena UPS na 2.NP, m.č.202
  10e31 UDIČA I. - REKONŠTRUKCIA ČOV 

____________________________________________________________________________
Vytvorené programom  A s t r a - správca dokumentácie od firmy ASTRA 92 a.s.


bklablbabalbala