AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Projekty:
 
Z o z n a m  d o k u m e n t á c i e
____________________________________________________________________________

28. 10. 2013 17:34:57 - ASTRA 92 a.s.
____________________________________________________________________________


2011
  11e01 KANALIZÁCIA A ČOV PETROVCE 
  11e02 KEMPINGOVÝ AREÁL ** S CHATKAMI OŠČADNICA,  PARC. Č. 8264, 8266, 8368
  11e03 H001 Výrobná hala HYSCO Stĺpový žeriav a Obracačka zvitkov
  11e04 KÚPEĹNO-REHABILITAČNÝ ÚSTAV MV SR - BYSTRÁ
  11e05 DODÁVKA TEPLA PRE LEAF SLOVAKIA s.r.o. Levice Parovod - prípojka pre LEAF - PP Levice
  11e06 STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTRA EXPERIMENTALNEJ  A KLINICKEJ RESPIROLÓGIE
  11e08 Považská Bystrica: Zahustenie VN rozvádzača, Raven  SW :  ZA-2859
  11e09 RABČA - DRUŽSTEVNÁ - Zahustenie TS Družstevná  TN-3925
  11e07 RABČA - GRÚŇ 2 - Rozšírenie NNK siete pre IBV pri č.d. 984  TN-3601
  11e10 ČIERNE - HORNÝ KONIEC  ZA-4174, IM: 415 575
  11e11 OLEŠNÁ - Olešná 1- Zahustenie TS Na Priečnici  TN-4284
  11e12 HOSPODÁRSKÝ AREÁL - PENZIÓN - TRSTIE 
  11e13 FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE 0.99MW VARÍN 1, 2, 3
  11e13_1 FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁREŇ 0.99MW - VARÍN 1
  11e13_2 FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁREŇ 0.99MW - VARÍN 2
  11e13_3 FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁREŇ 0.99MW - VARÍN 3
  11e14 Klačno - Rozšírenie NN IBV Zimmerman  SW MT-2524
  11e15 ŠKOLY HLAVA s.r.o., ŽILINA 
  11e16 KANALIZÁCIA OBCE HOSŤOVÁ ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
  11e17 RD - Kubíková 
  11e18 ILAVA časť CHRÁSTKY - Zahustenie TS Chrástky TN-ZA-2257
  11e19 Klenovec 
  11e20 LOGISTICKÉ CENTRUM COOP JEDNOTA Horný Hričov, okr. Žilina
  11e21 LOKCA - smer Ťapešovo Rekonštrukcia VNV od 220/uv/7 po stožiar za 220/uv/72 LM-3842
  11e22 OPLÁŠTENIE NADSTREŠENIA MEDZI HALAMI H1 A H2 Kysucké Nové Mesto, okr. Žilina
  11e23 Hôrky - Nad studňou - Rozšírenie NNK pre IBV Boroň, Chodelka  ZA-4213
  11e24 RODINNÝ DOM - NOVOSTAVBA VIŠŇOVÉ - č.p.1143, 1144
  10e12 VOSTAVBA PODKROVÍ DO OBJEKTOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY V D. HRIČOVE
  11e26 FVE Turčianské Teplice 
  11e27 STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCEJ DREVENICE - POŽIČOVNE BICYKLOV A ÚSCHOVNE BATOŽÍN
  11e28 VÝROBA OCELOVÝCH KORDOV ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - ROK 2011
  11e29 DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, BANSKÁ BYSTRICA REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA
  11e30 Stavebné úpravy objektu so s.č. 4293 a prístavba výrobnej haly ul. 1. mája v Púchove, k. ú. Púchov, kraj Trenčiansky
  11e31 PLAVECKÉ CENTRUM V PIEŠŤANOCH -  I. ETAPA
  11e32 BETONÁREŇ LIPT. MIKULÁŠ-OKOLIČNÉ 
  11e33 BETONÁREŇ PREŠOV-HANISKÁ  D-13.1
  11e34 FV6-061 Horná Štubňa 97 kWp 

____________________________________________________________________________
Vytvorené programom  A s t r a - správca dokumentácie od firmy ASTRA 92 a.s.


bklablbabalbala