AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Projekty:

Z o z n a m  d o k u m e n t á c i e
____________________________________________________________________________

28. 10. 2013 17:35:30 - ASTRA 92 a.s.
____________________________________________________________________________


2012
  12e01 BETONÁREŇ LIPT. MIKULÁŠ-OKOLIČNÉ (Zahustenie TS Betonáreň)
  12e02 PREKLÁDKA EXISTUJUCEHO VZDUSNEHO VEDENIA LINKY C. 194 DO ZEME
  12e03 Košťany nad Turcom - VŠ-1 
  12e04 Fabčin 
  12e05 PRODUKTOVOD NA MINERÁLNU VODU,  Sočovce
  12e06 RODINNÝ DOM Svidník, parc. č. 1757/134, K.ú. Svidník
  12e07 Výrobno - obchodno - obslužná zóna Zeleneč TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - ZÓNA A,B
  12e08  MES ORAVA OŠČADNICA SPEVNENÉ PLOCHY ML č.2 
  12e09 KOMPOSTÁREŇ   LIPTOVSKÝ  MIKULÁŠ - OKOLIČNÉ D-11.1 P29902011080070
  12e10 RAKOVÁ - ZAHUSTENIE TS - PETROVA  ZA-SW 3648, IM: 415 129
  12e11 Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie v rekreačnom stredisku "Matador" - Belušské Slatiny
  12e12 ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VOD CHUDÁ LEHOTA
  12e13 Rekreáčná chata THETA 37 
  12e14 Stavebné úpravy kotolne objektu zariadenia cestovného ruchu  "ŠPORT HOTEL ALEXANDRA" V PÚCHOVE Ing. arch. Maroš MIKULÍK
  12e15 ILAVA časť CHRÁSTKY Zahustenie TS Chrástky TN-ZA-2257,  IM: 415266
  12e16 LIETAVSKÁ LÚČKA - VIŠŇOVÉ - DUBNÁ SKALA 
  12e17 BYT - BREČTANOVÁ 
  12e18 Rodinný dom - ALFA 167 
  12e19 Hladovka/Pod PD - Zahustenie TS - Pod PD 1.1. VN PRÍPOJKA TS-3591, IM-415699
  3E22 KANALIZÁCIA  A ČOV - II.STAVBA - UDIČA

____________________________________________________________________________
Vytvorené programom  A s t r a - správca dokumentácie od firmy ASTRA 92 a.s.


bklablbabalbala