AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Projekty:
 
Z o z n a m  d o k u m e n t á c i e
____________________________________________________________________________

2. 1. 2016 18:41:42 - ASTRA 92 a.s.
____________________________________________________________________________


* 2014
  * 14e01 R O D I N N Ý   D O M Topoľová 2, Bratislava
  * 14e02 Polyfunkčný objekt - Višňové 
  * 14e03 AUTOCENTRUM NITRA - Dostavba 
  * 14e04 Rodinný dom - BETA 88 
  * 14e05 RODINNÝ DOM Žilina, ul. Emanuela Filu
  * 14e06 RODINNÝ DOM - ALFA 121 
  * 14e07 Stavebné úpravy rodinného domu č.49 a novostavba hospodárskej budovy na ul. Stará Hradská v Žiline - Budatín
  * 14e08 Žilina, kasárne P. Jilemnického  Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove č. 4
  * 14e09 RODINNÝ DOM - Horný Hričov 
  * 14e10 RODINNÝ DOM - Horný Vadičov 
  * 14e11 RODINNÝ DOM - Krásne Loučky 
  * 14e12 RODINNÝ DOM - Strážov 
  * 14e13 Continental Matador Truck Tires s.r.o. 
  * 14e14 Continental Matador Truck Tires s.r.o. PS 01- Mikroturbína, Compresory
  * 14e15 8401 Kotrčiná Lúčka - Lúka - II. etapa  SW-ZA 8401
  * 14e16 MT-8517 MARTIN - Mestská časť Borová 
  * 14e17 MT-8633 MARTIN - Mestská časť Borová 
  * 14e18 8676 - Kolárovice - Stred 
  * 14e19 Continental Matador Rubber s.r.o. 
  * 14e20 PREDAJŇA BILLA - ŽILINA - VLČINCE 
  * 14e21 7414 - ŽILINA - SOLINKY 
  * 14e22 3247 - PREDAJŇA BILLA - ŽILINA - VLČINCE Pripojenie objektu BILLA Vlčince na elektrickú energiu
  * 14e23 REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE JIS 4/3 
  * 14e24 8645 - Raková, U Repčáka: Zahustenie TS U Repčáka 
  * 14e25 8722 - RAJEC  Rozšírenie VNK pre jednoúčelovú TS KFTS s.r.o. - 5 MW - II. Etapa
  * 14e26 8080 - Vysoká Nad Kysucou - Priemyselný park Zahustenie DTS pre K-Ten
   
____________________________________________________________________________
Vytvorené programom  A s t r a - správca dokumentácie od firmy ASTRA 92 a.s.


bklablbabalbala