AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Projekty:
 
Z o z n a m  d o k u m e n t á c i e
____________________________________________________________________________

2. 1. 2016 18:42:38 - ASTRA 92 a.s.
____________________________________________________________________________


* 2015
  * 15e01 AVION s.r.o. - Autorizovaný dealer SUBARU ul. Košická 4, 010 01 Žilina
  * 15e02 4003 - Podtureň - Medzi kanále - NNK pre Garáže 
  * 15e03 6383 - Liptovský Mikuláš - Revolučná Osadenie SR 4.2
  * 15e04 8852 - Nezbudská Lúčka - Široké  
  * 15e05 8800 - Malé Lednice - Pri ihrisku 
  * 15e06 8290 - Považská Bystrica, ul. Kukučinová: Zahustenie TS - Kukučinová
  * 15e07 8807 - Martin - Ul. Poničanova: Rekonštrukcia NN siete
  * 15e08 8507 - RAKOVA - Stred: Zahustenie TS, Gulcik
  * 15e09 8806 - Žilina-Hájik, Hôrecká cesta: Rozšírenie NNK pre obytný súbor LBG byty
  * 15e10 8812 - Rajecké Teplice, Poluvsie: Rozšírenie NNK pre IBV Pán, Janura, Ponechal
  * 15e11 8954 - Považská Bystrica - Ul. Robotnícka - Zahustenie TS Pri stanici
  * 15e12 RODINNÝ DOM-NOVOSTAVBA Hôrky - parcela č. 307/96
  * 15e13 - VÝSTAVBA OPERATÍVNEHO SKLADU  V ESt VARÍN
              - VÝSTAVBA OPERATÍVNEHO SKLADU V ESt LIPTOVSKÁ MARA
              - VÝSTAVBA OPERATÍVNEHO SKLADU V ESt SUČANY
              - VÝSTAVBA OPERATÍVNEHO SKLADU V ESt POVAŽSKÁ BYSTRICA
  * 15e14 8832 - Martin, Podháj: Zahustenie TS, Ulica Sama Chalúpku 
  * 15e15 Rekonštrukcia ČOV Udiča II 
  * 15e16 RD Petrovice KN-451/9, 10 
  * 15e17 8587 Súľov - Hradná, Rozšírenie NNK pre RD a chaty, Verešová 
  * 15e18 8565 - SUČANY, časť Kamenné - Zahustenie TS a NNK  pre IBV Žilka
  * 15e19 5530 - MAKOV - Čierne - Holáky na Sihlách   Zahustenie DTS pre chaty - Doplnenie VN káblového vedenia
  * 15e20 9099 - Terchová - Repáňovia - Rekonštrukcia NN siete 
  * 15e21 8860 - KRÁSNO N/KYSUCOU: PRIEMYSELNÁ ZÓNA ZAHUSTENIE DTS PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKT A
                        VÝROBNÚ HALU
  * 15e22 9110 - KORŇA, U CHRAPOV: ZAHUSTENIE TS U CHRAPOV 
  * 15e23 Čistiareň odpadových vôd pre základnú školu a  bytovku v obci Súľov - Hradná
  * 15e24 Rodinný dom - Belá, p.č. 2054 
  * 15e25 1/78 Námestovo - prieťah - PRELOŽKA NNK
  * 15e26 Cesta I/51 Bezpečnostné opatrenia  Babindol, Lapáš - Križovatka Babindol
  * 15e27 Podbiel - Mostny objekt cez Studený potok
  * 15e28 8031 - Vysoká nad Kysucou - Ústredie -Rekonštrukcia VNP pre 232/ts/vysoka.n.k_ustredie
  * 15e29 NOVOSTAVBA PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV KRÁSNO NAD KYSUCOU 
  * 15e30 3124 - LIPTOVSKÝ TRNOVEC-BLATNÉ: ZAHUSTENIE TS 
  * 15e31 8790 - MARŠOVÁ-RAŠOV: ZAHUSTENIE TS, 3x23BJ, ERIBA 
  * 15e32 9338 - VEĽKÉ ROVNÉ, U PATOV: ZAHUSTENIE TS U PATOV 

____________________________________________________________________________
Vytvorené programom  A s t r a - správca dokumentácie od firmy ASTRA 92 a.s.


bklablbabalbala