AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Firma - Ing. Štefan Binó - Elektrické zariadenia - bola založená v roku 1991 so zameraním na projektovanie vyhradených technických zariadení elektrických, bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov.

Poskytujem komplexné architektonické a inžinierske služby v oblasti vykonávania predprojektovej a komplexnej projektovej činnosti, architektonických návrhov, spracovania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, projektového manažmentu, technického a ekonomického poradenstva, vykonávania autorského dohľadu a vyhotovovania odborných posudkov.

V regióne i v blízkom okolí spolupracujeme s väčšinou autorizovaných architektov a stavebných projektantov. Našimi zákazníkmi sú fyzické a právnické osoby pôsobiace v rezorte stavebníctva, energetiky, priemyslu a služieb, štátnej a regionálnej správy, ako aj radoví občania.

Počas spracovávania projektu, ale aj počas výstavby či realizácie pristupujeme ku všetkým zákazníkom individuálne a snažíme sa navrhnúť pre nich najvhodnejšie riešenia.

Všetky projekty sú spracované digitálne, v prostredí grafického editoru AUTODESK© AutoCAD, s použitím profesných nadstavieb ako ElproCADx a ďalších.

Pri riešení projektov sa používajú aj ďalšie programy, ako napr. DiaLUX a Relux Suite, pre výpočet a kontrolu osvetlenosti interiérov a exteriérov, Sichr, Ecodial, Spider a Simaris Desing pre analýzu a dimenzovanie elektrických rozvodov, M-Profil pre návrh rozvádzačov a ďalšie od renomovaných výrobcov elektrických zariadení.
PROFIL:
AUTORIZÁCIA:
KATEGÓRIE:
Ako AUTORIZOVANÝ INŽINIER V SLOBODNOM POVOLANÍ výkonávam svoje povolanie, na základe Zákona č. 138/1992 v znení neskorších predpisov, príslušných zákonov SR a stavovských predpisov, v kategóriach:

- Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
- Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie staviebregistračnhé čislo :
  1704*A*2-3
kategória :
  INŽINIERSKE STAVBY
rozsah oprávnenia :
  LÍNIOVÉ VEDENIA a ROZVODY
   
   
registračné čislo :
  1704*A*5-3
kategória :
  TECHNICKÉ, TECHNOLÓGICKÉ A
 
  ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB
rozsah oprávnenia :
  ELEKTROTECHNICKÉ ZARIADENIA

bklablbabalbala