AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
  1981
ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
  škola:
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ v KOŠICIACH
  fakulta:
ELEKTROTECHNICKÁ
  odbor:
SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROTECHNIKA
  titul:
INŽINIER (Ing.)
   
  1976:
MATURITNÉ SKÚŠKY
  škola:
SPŠ s vyuč. jaz. maďarským v KOŠICIACH
  odbor:
ELEKTROTECHNIKA
  špecializácia:
ELEKTROENERGETIKA
       Od 2001:
SKSI - AUTORIZOVANÝ INŽINIER
- SLOBODNÉ POVOLANIE
  1992 - 2001:
OÚ ŽILINA, živn. odd.
- ŽIVNOSTNÍK - PROJEKTANT EZ
  1990 - 1992:
MsNV ŽILINA, odd. MH
- ŽIVNOSTNÍK - PROJEKTANT EZ
  1986 - 1990:
POZEMNÉ STAVBY š.p. ŽILINA
- VEDÚCI PROJEKTANT EZ
  1985 - 1986:
PAMIATKOSTAV š.p. ŽILINA
- SAMOSTATNÝ PROJEKTANT EZ
  1982 - 1985:
STAVOPROJEKT š.p. ŽILINA
- PROJEKTANT
  1981 - 1982:
SCP š.p. RUŽOMBEROK
- TECHNIK
titul :   Ing.
meno :   Štefan
priezvisko :   Binó
obchodné meno :   Ing. Štefan Binó - Elektrické zariadenia
adresa :   Jaseňová 34
mesto :   Žilina
PSČ :   010 07
štát :   Slovakia
mobil :   *421 903 503 744
e-mail :   bino@bino.sk
web :   www.bino.sk

Cieľom našej firmy je spokojnosť zákazníkov, rýchlosť a kvalita vypracovaných projektov
podľa ich požiadaviek.
Ku všetkým zákazníkom pristupujeme individuálne, snažíme sa im navrhnúť najvhodnejšie
riešenia aplikáciou najnovších poznatkov a technológií.
Medzi našich zákazníkov patria hlavne fyzické a právnické osoby ako aj radoví občania.
Spolupracujeme s autorizovanými architektami a autorizovanými stavebnými inžiniermi v 
blízkom okolí i v celom regióne.
Zaoberáme sa hlavne projektovaním elektrických zariadení, bez obmedzenia napätia, v
priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu, vrátane návrhu systému ochrany pred bleskom
(LPS) s výpočtom rizík.
CIELE:
VZDELANIE:
KARIERA:
KONTAKT:
Slovenský elektrotechnický zväz
-
Komora elektrotechnikov Slovenska

bklablbabalbala