AUTORIZOVANÝ INŽINIER Copyright © 2013 by "Stefan Binó"  •  All Rights reserved  •  E-Mail: bino@bino.sk
Od 1.11.2013 rozširujeme činnosť aj na predprojektovú a projektovú prípravu technologických liniek a strojného zariadenia:
- kameňolomov, štrkovní, pieskovní a ostatných celkov orientovaných na výrobu a spracovávanie kameniva a ďalších súvisiacich produktov
- na spracovanie a zhodnocovanie komunálneho a živnostenského odpadu
Rozsah:
Kontakt:

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
tatarkova.jana.ing@gmail.com
Kameňolom Sokolec, s.r.o. - Rekonštrukcia technologickej linky - jemné triedenie Kameňolom Sokolec, s.r.o. - Rekonštrukcia technologickej linky - jemné triedenie Kameňolom Sokolec, s.r.o. - Rekonštrukcia technologickej linky - jemné triedenie Holcim (Slovensko), a.s. - lom Podunajské Biskupice - Premiestnenie technologickej linky EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. - kameňolom Malužiná - rekonštrukcia granulovne a triediarne EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. - kameňolom Dubná Skala - rekonštrukcia triediarne EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. - kameňolom Dubná Skala - rekonštrukcia triediarne Štrkovňa Gradinari (Rumunsko) Štrkovňa Gradinari (Rumunsko) Štrkovňa Gradinari (Rumunsko)
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. - kameňolom Dubná Skala - Rekonštrukcie granulovne EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. - kameňolom Dubná Skala - Rekonštrukcie granulovne EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. - kameňolom Dubná Skala - Rekonštrukcie granulovne EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Sedlice - technologická linka na spracovanie kameniva EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Sedlice - technologická linka na spracovanie kameniva EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Sedlice - technologická linka na spracovanie kameniva Holcim (Slovensko), a.s. - štrkovňa Zelená Voda - technologická linka na spracovanie štrkopieskov Holcim (Slovensko), a.s. - štrkovňa Zelená Voda - technologická linka na spracovanie štrkopieskov Holcim (Slovensko), a.s. - štrkovňa Zelená Voda - technologická linka na spracovanie štrkopieskov Holcim (Slovensko), a.s. - štrkovňa Zelená Voda - technologická linka na spracovanie štrkopieskov
Holcim (Slovensko), a.s. - štrkovňa Zelená Voda - technologická linka na spracovanie štrkopieskov Holcim (Slovensko), a.s. - štrkovňa Zelená Voda - technologická linka na spracovanie štrkopieskov Holcim (Slovensko), a.s. - štrkovňa Zelená Voda - technologická linka na spracovanie štrkopieskov ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov
ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov ZLATNER, s.r.o. Jur nad Hronom - TL na spracovanie štrkopieskov Ipeľské štrkopiesky, s.r.o. – semimobilná TL na spracovanie štrkopieskov Ipeľské štrkopiesky, s.r.o. – semimobilná TL na spracovanie štrkopieskov Ipeľské štrkopiesky, s.r.o. – semimobilná TL na spracovanie štrkopieskov Ipeľské štrkopiesky, s.r.o. – semimobilná TL na spracovanie štrkopieskov Ipeľské štrkopiesky, s.r.o. – semimobilná TL na spracovanie štrkopieskov Ipeľské štrkopiesky, s.r.o. – semimobilná TL na spracovanie štrkopieskov Ipeľské štrkopiesky, s.r.o. – semimobilná TL na spracovanie štrkopieskov
Kameňolom Baranova - Veľká Čierna Kameňolom Baranova - Veľká Čierna Kameňolom Baranova - Veľká Čierna Kameňolom Baranova - Veľká Čierna Kameňolom Baranova - Veľká Čierna Kameňolom Bulhary Kameňolom Bulhary Kameňolom Bulhary
Referencie:
Projekčné práce primárneho, sekundárneho, triediaceho a expedičného uzla, projektovanie a navrhovanie technologických liniek na úpravu nerastných surovín pozostávajúcich z násypky suroviny, drviacich, odhliňovacích a triediacich súčastí, včítane uskladňovania a ostatných súvisiacich komponentov
Ing. Jana Tatarková
Spracovanie nerastných surovín:
Triedenie a zhodnotenie odpadu:
tel. č.: +421 904 946 157
Mesto Malacky, .A.S.A. Slovensko - linka na zhodnocovanie komunálneho odpadu Mesto Malacky, .A.S.A. Slovensko - linka na zhodnocovanie komunálneho odpadu Mesto Malacky, .A.S.A. Slovensko - linka na zhodnocovanie komunálneho odpadu Mesto Malacky, .A.S.A. Slovensko - linka na zhodnocovanie komunálneho odpadu Mesto Malacky, .A.S.A. Slovensko - linka na zhodnocovanie komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu
T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu T+T, a.s. – Intenzifikácia zhodnotenia a energického využitia komunálneho odpadu Trnava

bklablbabalbala